zoekt een

Activeringscoach / Senior Werkbegeleider

Wij geloven dat onze deelnemers meer in zich hebben dan dat ze soms zelf denken. Wij willen een beter alternatief bieden dan het bed of het geld van de straat. In het kader van toewerken naar zelfstandigheid en uitstroom na het traject van ongeveer anderhalf tot twee jaar, willen we dat onze deelnemers stapsgewijs toewerken naar (betaald) werk / of dagbesteding buiten de deur. Als Activeringscoach / Senior Werkbegeleider ga jij actief met de deelnemers op zoek naar een passende werkplek.

Per 1 september zijn we op zoek naar een nieuwe collega die als Activeringscoach / Senior Werkbegeleider aan de slag gaat met de visie en plan op activering zoals de huidige Activeringscoach beschreven heeft.

Als Activeringscoach / Senior Werkbegeleider stimuleer, motiveer en activeer jij de bewoners van Vast & Verder tot deelname aan een opleiding, vrijwilligerswerk, dagbesteding en/of betaald werk. Je inventariseert de persoonlijke ambities en mogelijkheden van de deelnemers en helpt hen in die richting(en) aan werk, scholing of dagbesteding. Hierbij is het van belang dat je doorzet in je plan en niet opgeeft bij weerstand van de bewoners. Een groot deel van de tijd ben jij in contact met bedrijven en (potentiele) werkgevers in de omgeving van Lelystad. Je bent dé verbindende en coördinerende schakel tussen hulpverlening (je collega-begeleiders van de locatie), de deelnemers zelf en de werkgevers. De kunst is om (meerdere) kansen te creëren in samenwerking met alle betrokkenen. Je stemt af en je stimuleert je collega’s om samen de deelnemers te activeren. Wanneer het proces op gang is draag je de contacten over aan de begeleiders, wel houd je de vingers aan de pols over de voortgang. Voor je collega’s, de begeleiders, fungeer je als sparringpartner om te kijken hoe je gezamenlijk de bewoners kan activeren en motiveren. Als activeringscoach val je ook onder de afdeling 50/50 van het Leger des Heils. Je werkt nauw samen met de jobcoach en andere activeringscoaches in de regio om samen ‘Activering’ te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Contact

Hannah van der Burg
Recruiter
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.