zoekt een

Masterpsycholoog Gebiedsteam

Poliklinische zorg en behandeling bieden vanuit het gebiedsteam. Jij zorgt ervoor.

Zo werk jij

Voor wie jij er bent? Patiënten met ernstige en of complexe psychiatrische problematiek zoals angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen of trauma.

Vanuit het gebiedsteam bied je behandelingen aan. Je gaat proactief samenwerken in een multidisciplinair team en levert poliklinische zorg en behandeling. Als psycholoog is jouw bijdrage hierin van grote waarde. Daarom zijn we op zoek naar jouw expertise.  Je gaat samenwerken met ervaren behandelaren op wie je kan terugvallen bij vragen of om mee te sparren. Kortom, je bent er als psycholoog door:  
 • intakes te houden en behandelplannen opstellen in samenspraak met de patiënt en naastbetrokkenen. 
 • evidence based behandelingen aan te bieden, zoals cognitieve gedragstherapie en of EMDR. 
 • innovatieve behandelingen in te zetten zoals virtual reality en online therapie.
 • werkbegeleiding te ontvangen van GZ-psychologen, werkzaam in het gebiedsteam. 
 • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan en ontvangen van collega’s van het gebiedsteam. 
 • diagnostiek uitvoeren op oa ADHD, autismespectrumstoornis en persoonlijkheidsstoornis.

Onze gebiedsteams in Almere (er is een Team Noord & een Team Zuid) bestaat uit een mix van disciplines. Binnen het team werk je samen met (gz)psychologen, klinisch psycholoog, psychiater, ambulant verpleegkundigen, artsen en een maatschappelijk werker. We werken hoofdzakelijk vanuit het herstelgedachtegoed en werken samen met andere gebiedsteams om de intensieve traumabehandeling (traumaweek) aan te bieden.

Momenteel denken we na over hoe het aanbod persoonlijkheidsgerichte behandeling anders vorm te geven. In deze dynamische tijd hebben we elkaar nodig en dragen we zorg voor elkaar, zowel inhoudelijk (klinische les en intervisie) als op persoonlijk vlak (samen lunchen/pauzeren).

De omgang is laagdrempelig en samen plezier hebben in werk en omgang vinden we belangrijk. Humor is voor alle collega’s een van de ingrediënten om dit te verwezenlijken. Leuk om te weten: In de gebiedsteams zijn voorgaande 3 jaar 3 psychologen toegelaten tot de opleiding tot GZ-psycholoog.
Meer weten over het werken in gebiedsteams? Luister hier onze podcast.

Meestal vindt behandeling plaats bij een van onze poliklinieken en soms thuis als de situatie hierom vraagt. Mocht de poliklinische behandeling niet toereikend zijn, dan kan worden opgeschaald naar specialistische teams of bijvoorbeeld IHT of de kliniek.

PrOMO!
Psychologen en orthopedagogen kunnen bij ons een intern ontwikkelprogramma volgen, waarmee startende gedragswetenschappers hun kennis ten aanzien van diagnostiek en behandeling kunnen uitbreiden. Meer weten? Alles over PrOMO lees je hier

Met elkaar

BijGGzCentraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 patiënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze patiënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest hethier.

De regio Flevoland ontfermt zich over een breed werkgebied, verdeeld over zes gemeenten. Vanuit onze locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en Dronten werken wij samen met ruim 325 collega’s. Flevoland is in beweging, herstelgerichte patiëntenzorg, waarbij er zo maximaal mogelijk ambulant wordt gewerkt, kenmerkt de visie en aanpak binnen de regio. Evenals ons motto ‘behandelen doen wij samen’, waarbij de patiënt en zijn naasten centraal staan en intensief wordt samengewerkt met lokale netwerkpartners. Focus op eigen regie en autonomie, ruimte om te pionieren en multidisciplinaire samenwerking vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Jouw kwaliteiten

Vooropgesteld heb je affiniteit met de psychiatrie. De doelgroep, de casuïstiek en de ontwikkelingen in dit brede werkveld spreken je buitengewoon aan. Eigenschappen als betrokkenheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en pro-activiteit helpen jou bij het uitoefenen van deze functie. Ook heb je voor deze baan:
 • een afgeronde opleiding totmasterpsycholoog;
 • een Logo verklaring (overgangsbepaling tot 1 juli 2022);
 • een CGT en/of EMDR basiscursus.

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. We zijn een grote organisatie, met diverse werklocaties. Daarom kunnen we inspelen op jouw ontwikkelwensen, type behandelprogramma, functie-inhoud en woon-werkafstand. Hoe wil jij je ontwikkelen, wat vind jij interessant? Je kunt stappen maken naar verschillende projecten of teams, op basis van jouw skills en interesse.

Ook kun je als psycholoog bij GGz Centraal rekenen op:
 • een bruto maandsalaris tussen € 3.471,- en € 5.230,- (CAO GGZ, functiegroep 60) op basis van 36 uur.
 • vanwege een verhoging in de CAO kun je eind 2023 rekenen op een salarisverhoging van 5%. Volgend jaar staat je een eenmalige extra uitkering én een extra salarisverhoging van 4% te wachten.
 • een contract voor 28-36 uur per week.
 • een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8% én een balansbudget van € 500 op basis van een 36-urige werkweek. Dit bedrag kun je besteden aan een cursus, extra vakantiedagen of laten uitkeren als salaris.
 • een goede pensioenregeling en de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk een (elektrische) fiets of extra vakantiedagen te kopen.
 • 166 verlofuren en 35 éxtra verlofuren (op basis van een fulltime dienstverband) in de vorm van een levensfasebudget. Die kun je gebruiken als extra vakantie of opsparen voor bijvoorbeeld een sabbatical. Dat komt neer op zo’n 25,5 vakantiedagen per jaar.

Als je bij ons in dienst komt checken we standaard referenties en vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Natuurlijk vergoeden wij deze kosten.