zoekt een

Ouderschapsbemiddelaar 24-36 uur

Word een kracht voor kinderen in complexe scheidingen bij Triade Vitree. We zoeken een Ouderschapsbemiddelaar om ouders te begeleiden naar een veilige toekomst voor hun kinderen.

 

Wat is jouw impact als Ouderschapsbemiddelaar?

Je ondersteunt gezinnen in complexe scheidingszaken met activiteiten zoals analysegesprekken, Parallel Solo Ouderschap, en oudercoaching. Je werkt nauw samen met collega's, waaronder kindercoaches, om het welzijn van kinderen te waarborgen. Verder ben je in staat om situaties te observeren en bevindingen en doelen beknopt en helder vast te leggen in rapportages, die je vervolgens bespreekt met alle betrokkenen.

Je krijgt training in de methodieken van Ouderschap Blijft en Parallel Solo Ouderschap, en deze vormen de basis van je aanpak. Je helpt ouders bij het herstellen van hun ouderrol, verbeteren van communicatie, en het creëren van veilige omgevingen voor kinderen. Daarnaast laat je ouders vooral stilstaan bij het deel waar zij invloed op hebben, namelijk de momenten dat de kinderen bij hun in huis zijn. Daar waar nodig ondersteun je het contactherstel en laat je de stem van het kind aanwezig zijn in de gesprekken met ouders.

Waar ga je werken als Ouderschapsbemiddelaar
Jaarlijks krijgen 86.000 jeugdigen in Nederland te maken met een breuk tussen hun ouders. Voor deze kinderen wordt alles wat veilig en vertrouwd is anders. Elke scheiding gaat gepaard met verlies en heeft een behoorlijke impact op kinderen, zeker wanneer de scheiding niet soepel verloopt en kinderen in de knel raken. Triade Vitree werkt samen met het gezinssysteem aan het creëren van veiligheid en stabiliteit voor deze kinderen.
Je komt te werken in een team van ouderschapsbemiddelaars die werken in de regio van Flevoland en Noordoostpolder.