Deze locatie is onderdeel van
Leger des Heils

Hoofdkwartier