Deze locatie is onderdeel van
Leger des Heils

Dag- en Nachtopvang Almere

De Dag- en Nachtopvang Almere (DNO Almere) biedt opvang voor dak- en thuisloze mensen. Als groepsbegeleider creëer jij een woon- en leefomgeving voor de cliënten -die wij ‘deelnemers’ noemen- waar rust, veiligheid en structuur centraal staan. Je kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je rekening houdt met de eigenheid van de deelnemer. Jouw houding en optreden zorgt ervoor dat de deelnemers respectvol met elkaar kunnen wonen en hun problemen hanteerbaar blijven.

Adres en contact

Spoordreef 14 B
1315 GN  Almere
036-5489987

Deze locatie is
onderdeel van