MDF

MDF ondersteunt volwassen mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in het dagelijks leven. Met henzelf of in relatie met anderen. MDF ondersteunt bij vragen over geld, schulden of problemen met regels of instanties. MDF ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers. 

Sociaal werk
Meenthoek 10
8224 BS
 Lelystad