De Schoor Welzijnswerk Almere

De Schoor organiseert in Almere onder ander het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen: verspreid over de hele stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen.


De Schoor maakt deel uit van de wijkteams én zet zich in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen in Almere! Circa 250 professionals werken hiervoor samen met honderden vrijwilligers en stagiairs.

Welzijn
Haagbeukweg 153
1318 MA
 Almere