Icare Verpleging & Verzorging

Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken en bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Hierin werkt Icare op gelijkwaardige manier samen met klanten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere samenwerkingspartners. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee.


Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dagelijks zijn ruim 6.000 medewerkers (incl. vrijwilligers) actief om zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de individuele wensen van de klant. Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige handelingen en van thuisbegeleiding van mensen om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan mensen met dementie thuis of in een beschermde woonomgeving.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Blankenstein 410
7943 PH
 Meppel