Freeway Zorg

Freeway Zorg is kleinschalige zorg met individuele en vraaggerichte begeleiding door de persoonlijke begeleiders op de woongroep.

Kleinschalige zorg houdt in dat cliënten in kleinere groepen wonen. Bij ons bestaan de groepen tussen vijf en acht cliënten per groep. De woningen staan niet op een bedrijven terrein maar in een woonwijk, en hierdoor maken de cliënten onderdeel uit van de maatschappij.

Wij zijn lid van de Coöperatie Hesterhuizen. De Coöperatie staat voor individuele, warme, betrokken en kwalitatief hoogwaardige integrale zorg en behandeling. Als lid kunnen wij ons focussen op het bieden van optimale zorg in een betrokken en veilige omgeving zodat cliënten weer in hun kracht komen.
De Coöperatie draagt zorg voor bundelen efficiënte administratieve en kwalitatieve kennis met slagkracht. Vervolgens ondersteunt de Coöperatie bij de realisatie of doorontwikkeling.
Gedurende 24 uurs begeleiding maken cliënten met een verstandelijke beperking gebruik van de ondersteuning, begeleiding en coaching door onze persoonlijke begeleiders. De persoonlijk begeleider werkt nauw samen met de orthopedagoog en client. Samen stellen zij client in beeld en een zorgplan op.

Gehandicaptenzorg
Camerastraat 19
1322 BB
 Almere